UniQ Hus

Så er der oploadet nye billeder af vores kommende UniQ hus. Huset bliver bygget af Skanska AB.

Billederne kan i se på her: http://picasaweb.google.dk/martin.eckeroth/

Dansk arkitektur i naturmaterial

Uniqhus-arkitekturen återspeglar den danska enkelheten i alla dess positiva hänseenden. En konstnärlig behandling är ett genomgående drag. I Uniqhusen används ett fåtal vackra och tidlösa material. Tillsammans med en stram formgivning resulterar det i en upplevelserik och stimulerande arkitektur i all sin enkelhet.

Genom sin unika formgivning med öppen planlösning, ljus, rymd och sunda byggmaterial betraktas ett Uniqhus som ett originellt och särpräglat byggnadsverk, som är upphovsrättsligt skyddat enligt URL.

Konceptet

Alla ytterväggar och innerväggar är av tegel, som är ett naturligt och sunt byggmaterial. Detta ger en tung stomme som lagrar värme från uppvärmning och solinstrålning. Tillsammans med en väl tilltagen isolering i golv, väggar och tak samt energibesparande fönster resulterar det i en låg energiförbrukning.
Ute- och innerväggarna behandlas med en tunn puts. Tekniken som kallas "vandskurning" kommer ursprungligen från Danmark. Den är mycket hållbar och har anor från 1700-talet. Väggarna målas utvändigt med silikatfärg och invändigt med en kalkbaserad färg. Det ger en vacker och miljövänlig ytbehandling.
Golvvärmesystemet ansluts till valfritt energislag. Tack vare husets tunga stomme skapas en temperaturtröghet som gör att uppvärmningssystemet kan arbeta med låga temperaturer.

Inomhusklimatet

Det sägs att en människa på ett dygn konsumerar tjugo m³ luft. Då är det ju självklart att luften i husen vi bor i skall vara ren och frisk.
Väggarna i Uniqhusen andas, vilket innebär att fukten kan vandra fritt. Det finns inga material som avger några ohälsosamma avgaser.

Planlösningen

Den öppna planlösningen är typisk för Uniqhus. Det skapar ett naturligt och frimodigt samspel mellan bostadens olika funktioner.
Tillsammans med den generösa takhöjden och de ljusa kulörerna ger det en befriande känsla av luftighet. Samtidigt utnyttjas ytan till fullo.

Ekologin

Ordet ekologi kommer från grekiskans oikos (huset) och logos (läran om). Alltså läran om huset. Man använder inte ordet i dess bokstavliga bemärkelse utan menar läran om hela vårt livsrum – miljön.
Ekologiska hus är byggda så att vi hushåller med våra gemensamma tillgångar. Uniqhus är ett sådant energibesparande hus med naturliga, sunda och återanvändbara byggmaterial och ett hälsosamt inomhusklimat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *