Tag: Brændeskur

Brændeskur

Mit brændeskur bag stuen er godt på vej. Har i denne weekend fået bygget udlægger taget i 22½ grad ( samme som huset),  fast undertag